Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2015

ΕΙΔΙΚΗ ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΑΣΑΚΙ ΤΗΣ ΣΠΙΑΤΖΑΣ

Δελτίο τύπου ανακοίνωσε το Δασαρχείο Πύργου για την Ειδική Δασική Αστυνομική Ρυθμιστική Διάταξη του «αλσυλλίου» της Σπιάτζας για το οποίο αποτελεί  προτεραιότητα τόσο η ανόρθωση όσο και η προστασία του από κάθε λογής κίνδυνο. Για τους λόγους αυτούς εκδώθηκε Ειδική Δασική Αστυνομική Ρυθμιστική Διάταξη (ΑΔΑ : 7ΟΟΑΟΡ1Φ-Ζ61) σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η είσοδος όλων των μηχανοκίνητων τροχοφόρων οχημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, εκτός οχημάτων Κρατικών Υπηρεσιών και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επίσης απαγορεύεται, η εγκατάσταση καταλυμάτων και κάθε είδους κατασκευών που σκοπό έχουν τη διαμονή, η εναπόθεση και η ρίψη κάθε λογής απορριμμάτων καθώς και η υλοτομία, κλάδευση, εκρίζωση παντός δασικού δέντρου, θάμνου και φρυγάνου χωρίς άδεια της Δασικής Υπηρεσίας. 

Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου:


                                                                                          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ                                                     Πύργος,  09 - 09 - 2015  
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ  ΔΑΣΩΝ  Π. Ε. ΗΛΕΙΑΣ  
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ  ΠΥΡΓΟΥ

Ταχ. Δ/νση        : Αλφειού 42                                         
Ταχ. Κώδικας  : 271 00                                                                 
Πληροφορίες   : Δασάρχης                                             
Τηλέφωνο        : 26210-31003                                       
Fax                   : 26210-26744                                                     
e-mail              : dasarpir@otenet.gr                          
                                                                                  
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
          
      Tο δημόσιο παραθαλάσσιο τεχνητό δάσος «Θινών Σπιάντζας» περιφέρειας Δήμου Πύργου, έκτασης εμβαδού 358 στρέμματα, έχει κηρυχθεί με την υπ’ αριθμ. 1533/09-09-1986 απόφαση Νομάρχη Ηλείας ως προστατευτικό και αναδασωτέο (Φ.Ε.Κ.991/τ.Δ΄/16-10-1986), ώστε αρχικά να σταθεροποιήσει την κινούμενη άμμο (θίνες) και στο μέλλον να αποτελέσει χώρο δασικής αναψυχής.
    Το Δασαρχείο Πύργου τόσο κατά τη διάρκεια της αναδασωτικής όσο και της αντιπυρικής περιόδου προβαίνει σε συνεχείς δράσεις που στόχο έχουν να καλύψουν τα διάκενα που υπάρχουν με δενδροφυτεύσεις διαφόρων δασοπονικών ειδών της τοπικής χλωρίδας από σχολεία, συλλόγους, εθελοντές και λοιπούς φορείς, να προστατεύσουν την υπάρχουσα δασική βλάστηση (συντήρηση αντιπυρικού δικτύου, καθαρισμοί υπόροφης βλάστησης, συλλογή απορριμμάτων, κ.λπ.) και κυρίως να αναπτύξουν ένα φιλοδασικό και περιβαλλοντικό πνεύμα στην τοπική κοινωνία.
   Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι το συγκεκριμένο δάσος, γνωστό στην τοπική κοινωνία και ως «αλσύλλιο», αποτελεί για μας προτεραιότητα τόσο η ανόρθωση όσο και η προστασία του από κάθε λογής κίνδυνο. Για τους λόγους αυτούς εκδώσαμε την υπ’ αριθμ.02/111360/3904/07-09-2015 Ειδική Δασική Αστυνομική Ρυθμιστική Διάταξη (ΑΔΑ : 7ΟΟΑΟΡ1Φ-Ζ61) σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η είσοδος όλων των μηχανοκίνητων τροχοφόρων οχημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, εκτός οχημάτων Κρατικών Υπηρεσιών και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επίσης απαγορεύεται, η εγκατάσταση καταλυμάτων και κάθε είδους κατασκευών που σκοπό έχουν τη διαμονή, η εναπόθεση και η ρίψη κάθε λογής απορριμμάτων καθώς και η υλοτομία, κλάδευση, εκρίζωση παντός δασικού δέντρου, θάμνου και φρυγάνου χωρίς άδεια της Δασικής Υπηρεσίας.


   Τέλος ενημερωτικά σας πληροφορούμε ότι η τήρηση της παραπάνω αναφερόμενης διάταξης, ανατίθεται στη Δασική Υπηρεσία, την Ελληνική Αστυνομία, στους ιδιωτικούς φύλακες θήρας καθώς και σε κάθε φιλότιμο και φιλόνομο πολίτη.             
                                                                                               

Δεν υπάρχουν σχόλια: