Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014

ΘΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΓΙΑ ΣΠΙΑΤΖΑ 2014

ΑΠΟ 2 - 7 - 2014
(ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΠΥΡΓΟΣ - ΣΠΙΑΤΖΑ : 07.00* - 08:15*- 10:00 - 12:00* - 14:00* - 16:00* - 18:00 -20:00*

ΣΠΙΑΤΖΑ - ΠΥΡΓΟΣ :07.30 - 09:00 - 10:45 - 13:00 - 14:45 - 16:45 - 18:45 - 20:30 

Τα δρομολογια 07:00  12:00 θα περνούν από Μούτελη και όπου υπάρχει *(αστέρι) σημαίνει ότι πηγαίνουν μέχρι αντλιοστάσιο. Όλα τα δρομολόγια θα διέρχονται από την οδό Ρήγα Φεραίου και αυτά των 07:00 και 20:00 θα διέρχονται από το Καβούρι.

ΣΑΒΒΑΤΟ
ΠΥΡΓΟΣ - ΣΠΙΑΤΖΑ :  08:15*- 10:00 - 12:00* - 14:00* - 16:00* - 18:00 -20:00* 

ΣΠΙΑΤΖΑ - ΠΥΡΓΟΣ : 09:00 - 10:45 - 13:00 - 14:45 - 16:45 - 18:45 – 20:30 

Το δρομολόγιο 12:00 θα περνά από Μούτελη και όπου υπάρχει *(αστέρι) σημαίνει ότι πηγαίνουν μέχρι αντλιοστάσιο. Όλα τα δρομολόγια θα διέρχονται από την οδό Ρήγα Φεραίου και αυτά των 07:05 και 19:45 θα διέρχονται από το Καβούρι

ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΥΡΓΟΣ - ΣΠΙΑΤΖΑ : 10:00 - 12:00 - 14:00* - 16:00* - 18:00 - 20:00* 

ΣΠΙΑΤΖΑ - ΠΥΡΓΟΣ : 10:45 - 13:00 - 14:45 - 16:45 - 18:45 - 20:30 

Τα δρομολόγια που έχουν *(αστέρι) σημαίνει ότι πηγαίνουν μέχρι αντλιοστάσιο. Όλα τα δρομολόγια θα διέρχονται από την οδό Ρήγα Φεραίου και των 19:45 θα διέρχονται από το Καβούρι.

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:
ΟΛΟΚΛΗΡΟ: 1.60 €
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟ: 0,80 €
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ:1,20 €

Δεν υπάρχουν σχόλια: